കേരള സമാജം - ഒരു പ്രവാസി കഥ

പിന്നിട്ട വഴികള്‍ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മറക്കുന്ന ഷിഹാബുും മകന്റെ സ്‌നേഹം കാര്യ സാധ്യത്തിനായുള്ള അഭിനയമാണെന്നറിയുന്ന ബാപ്പയും...
മറക്കാനാവാത്ത രംഗങ്ങളുമായി കേരള സമാജം - ഒരു പ്രവാസി കഥ
KERALA SAMAJAM - ORU PRAVASI KADHA
Every Friday, Saturday @ 9.30pm, only on Asianet Middle East.


 

Video Top Stories