'മൂന്ന് വട്ടം ഞാൻ ഇതേ നമ്പർ എടുത്തു, മൂന്നാം വട്ടം കിട്ടി'

മെഹ്‌സൂസ് ലൈവ് ഡ്രോയിലൂടെ മലയാളിയായ രമേശൻ സ്വന്തമാക്കിയത് 500000 ദിർഹം. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ജീവിതം മാറിമറിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം. ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിനായി https://bit.ly/3kbo4Pb ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

Video Top Stories