നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രളയം നീന്തിക്കയറിയ കേരളം ഇപ്പോള്‍ നേരിടുന്നത് സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ മാഹാമാരിയെ;കാണാം ദീനം

എയ്ഡ്‌സും, സാര്‍സും, സിക്കയും ഉള്‍പ്പെടെ സകല താരങ്ങളെും അപ്രസക്തമാക്കി സൗമ്യമായി ജലദോഷപ്പനിയുടെ രൂപത്തില്‍ കൊവിഡ് എത്തി.ഗ്ലോബല്‍ വൈറസ് നെറ്റ് വര്‍ക്കിന്റെ ഉദേഷ്ടാവ് ഡോ. എം വി പിള്ള സംസാരിക്കുന്നു


 

Video Top Stories