ഒമിക്രോണ്‍: എന്തുകൊണ്ട് പേടിക്കണം? ഇന്ത്യക്ക് കാര്യമായ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുമോ?

all you need to know about covid variant omicron
Nov 29, 2021, 8:26 PM IST

ഒമിക്രോണ്‍: എന്തുകൊണ്ട് പേടിക്കണം? ഇന്ത്യക്ക് കാര്യമായ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുമോ? നിലവിലെ വാക്‌സീന്‍ ഫലപ്രദമോ? അറിയേണ്ടതെല്ലാം..
 

Video Top Stories