കൊവിഡിന് എതിരെയുള്ള വാക്സിന്‍ എന്ന് പിറക്കും; ലോകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ?

ഇനിയും പിറക്കാത്ത വാക്‌സിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലോകം. വാക്‌സിന്‍ വരുന്നതോടെ ലോകത്തിന്റെ ചിത്രം മാറും. കാണാം ജിവിതം കൊറോണക്കാലത്ത്


 

Video Top Stories