മണ്ണിട്ട് മൂടി കൊവിഡിനെ തുരത്തുന്ന പൊലീസ്; കാണാം ജീവിതം കൊറോണക്കാലത്ത്


തിരുവനന്തപുരം കന്യാകുമാരി അതിര്‍ത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ മനുഷ്യരുടെ സങ്കടവും സംഘര്‍ഷവും.കൊവിഡ് ഇല്ലാതാക്കിയത് അതിര്‍ത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ സൗഹൃദമാണ്.


 

Video Top Stories