ഒരാള്‍ കൊവിഡ് പോസിറ്റീവാണോ അല്ലയോ എന്നറിയാനുള്ള പരിശോധനകള്‍ എന്തെല്ലാമാണ്


ഐസിഎംആര്‍ അംഗീകാരമുള്ള ലാബുകളും പരിശോധനകളും, അതിനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നിരക്കും എങ്ങനെയാണ്‌
 

Video Top Stories