ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ ഓണ്‍ലൈന്‍ വിശേഷങ്ങള്‍; കാണാം വാള്‍ പോസ്റ്റ്

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവുമായി രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ സജീവമാകുമ്പോള്‍ സൈബര്‍ ലോകത്തെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ എങ്ങനെയാണ്. കാണാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ വിശേഷങ്ങള്‍ വാള്‍പോസ്റ്റില്‍

Video Top Stories