വിശപ്പില്ലാതാക്കാന്‍ മരുന്ന് നല്‍കുന്ന ഒരു ഡോക്ടര്‍

ഇത് ജോജു ഡോക്ടറിന്റെ കഥയാണ്, ഒപ്പം തൃശ്ശൂരിലെ തെരുവുകളിലെ വിശപ്പിന്റെയും കഥ. കാണാം ഞങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയാണ് ഭായ്


 

Video Top Stories