ലക്ഷണം കൊവിഡിന്റേതെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരാൾ എന്തുചെയ്യണം ?

എപ്പോഴാണ് കൊവിഡ് ബാധിക്കുന്നത്?നമ്മള്‍ പോലുമറിയാതെ നമുക്ക് കൊവിഡ് വന്നുപോയിരിക്കുമോ?രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ എന്ത് ചെയ്യണം? കാണാം മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍.
 

Video Top Stories