കൊവിഡ് ടെസ്റ്റും രോഗവ്യാപനവും, കൊവിഡ് കാലത്തെ അടുക്കള ശീലങ്ങള്‍; മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍

കൊവിഡ് ടെസ്റ്റും രോഗവ്യാപനവും, കൊവിഡ് കാലത്തെ അടുക്കള ശീലങ്ങള്‍, കൊവിഡിനൊപ്പം പ്രകൃതിക്ഷോഭവും വന്നതോടെ തീരദേശത്തെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില്‍ ഭീതി; കാണാം മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍

Video Top Stories