കൊറോണ കൊടുമുടി കേറിയ ഓഗസ്റ്റ് പിന്നിടുമ്പോള്‍ കേരളം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ത്?

കൊഴുപ്പുകളില്ലാതെ ഓണം കഴിഞ്ഞു. മലയാളി മിതത്വം പഠിച്ചു. പക്ഷേ ഓണാഘോഷത്തിന് ഒത്തുകിട്ടിയ ഇളവുകളില്‍ ഇനിയെന്ത് സംഭവിക്കും? കാണാം മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍..
 

Video Top Stories