ട്രംപ് എത്താന്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം; പുതുചരിത്രം കുറിക്കുമോ ഈ സന്ദര്‍ശനം?

ട്രംപ് എത്താന്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം; പുതുചരിത്രം കുറിക്കുമോ ഈ സന്ദര്‍ശനം?

Video Top Stories