കേരളത്തില്‍ ജാവ ബുക്കിങ്ങുകള്‍ നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുന്നു, കാരണമിതാണ്

ഇന്ത്യയിൽ തരംഗം തീർക്കുകയാണ് ജാവ ബൈക്കുകൾ. കേരളത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ ജാവയുടെ ബുക്കിങ് നിർത്തിവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ. ഇതാണ് കാരണം. 

Video Top Stories