മോഹൻലാലിൻറെ പുത്തൻ ചിത്രത്തിന് മുതൽമുടക്ക് 25 കോടി

25 കോടി രൂപ മുതൽമുടക്കിൽ മോഹൻലാലിൻറെ പുതിയ ചിത്രം ബിഗ് ബ്രദർ. സിദ്ദിഖ് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുക. 

Video Top Stories