സമരങ്ങൾ,സിബിഐ,പിഎസ് സി..കോടിയേരി സഖാവിന്റെ നിലപാടുകൾ..

സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രതിവാര വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ചിലത് ‘ഗം’ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി.പഴയ ദൃശ്യങ്ങളും കണ്ടു . ബാക്കി പ്രേക്ഷകർ കാണൂ.
 

Video Top Stories