ആഞ്ഞടിച്ച മോദി തരംഗത്തിൽ ഞെട്ടൽ മാറാതെ കോൺഗ്രസ്സ്

കോൺഗ്രസ്സ് നേതൃത്വം നൽകിയ യുപിഎയ്ക്ക് വെറും 86 സീറ്റുകളാണ് നേടാനായതെന്ന് കണക്കുകൾ പറയുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധി കോൺഗ്രസ്സ്  നേതാക്കളാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. 
 

Video Top Stories