2 ഡിസ്‌പ്ലേയ്ക്ക് അടിയില്‍ ക്യാമറയുമായി ഒപ്പോ വരുന്നു; കാണാം ടെക് ലോകത്തെ വിശേഷങ്ങള്‍

2 ഡിസ്‌പ്ലേയ്ക്ക് അടിയില്‍ ക്യാമറയുമായി ഒപ്പോ വരുന്നു; കാണാം ടെക് ലോകത്തെ വിശേഷങ്ങള്‍

Video Top Stories