എന്താണ് ലോക്ക് ഡൗണിലായ മലയാളിയുടെ മനസ്സില്‍; കാണാം വാര്‍ത്തയ്ക്ക് അപ്പുറം

ഹര്‍ത്താല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചാല്‍ ബിവറേജിലേക്കും ഇറ്റച്ചിക്കടയിലേക്കും ഒാടുന്ന മലയാളി ഇപ്പോള്‍ എന്തുചെയ്യുകയാണ്. സമൂഹത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ നിന്നുള്ള വ്യക്തികള്‍ പറയുന്നു

Video Top Stories