ബിഎംഡബ്ല്യു ലോഗോ വന്നതെങ്ങനെ? നിങ്ങള്‍ കേട്ട കഥ ശരിയാണോ?

ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ ലോഗോയെക്കുറിച്ച് നാം പല കഥകളും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ യാഥാര്‍ഥ്യമെന്താണ്? ബിഎംഡബ്ല്യു ലോഗോ എങ്ങനെ വന്നു?
 

Video Top Stories