ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് വീട്ടിലൊരു കാറ്റാടി; ലോക്ക്ഡൗൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്കും പാലിക്കാം

ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാ​ഗങ്ങളിലുള്ളവർ അവരുടെ ലോക്ക് ഡൗൺ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ലോക് ഡൗൺ അനുഭവങ്ങൾ വീഡിയോ ആയി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ച് തരാമോ. അത് മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രതീക്ഷ നൽകട്ടെ.

വീഡിയോകൾ‍ അയക്കേണ്ട വിലാസം
Email- submissions@asianetnews.in,
WhatsApp-8589990900-

Video Top Stories