ഇടുക്കിയിൽ യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനായി പി ജെ ജോസഫ്?

ഇടുക്കി സീറ്റിൽ പി ജെ ജോസഫിനെ യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനാക്കി കേരളാ കോൺഗ്സിലെ സീറ്റ് തർക്കം കോൺഗ്രസ് തീർക്കുമോ? റീജിയണൽ എഡിറ്റർ അഭിലാഷ് ജി നായർ വിലയിരുത്തുന്നു

Video Top Stories