പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, കൊവിഡ് പടരുന്ന കേന്ദ്രം ഏതാണ്?

കൊവിഡ് കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നിരവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. കെ.മുരളീധരന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാലോ. 

Video Top Stories