മനുഷ്യ മനസാക്ഷിക്ക് നിരക്കാത്ത ക്രൂരതയാണ് തൊടുപുഴയിൽ നടന്നത്. എന്താണ് തൊടുപുഴയിൽ സംഭവിച്ചത്.

മനുഷ്യ മനസാക്ഷിക്ക് നിരക്കാത്ത ക്രൂരതയാണ് തൊടുപുഴയിൽ നടന്നത്. ഒരു ഏഴു വയസുകാരനെ മർദ്ദിച്ച് മൃതപ്രായനാക്കിയ അരുൺ ആനന്ദ് ഇപ്പോൾ പൊലീസ് പിടിയിലാണ്. എന്താണ് തൊടുപുഴയിൽ സംഭവിച്ചത്. നവീൻ വ‍‌‌‌‌ർഗീസ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

Video Top Stories