എത്തിപ്പോയ് പുതിയ സ്‌കോഡ ഒക്ടാവിയ


സ്‌കോഡയുടെ ജനപ്രിയ മോഡലായ ഒക്ടാവിയയുടെ നാലാം തലമുറ മോഡല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ എത്തി.
 

Video Top Stories