കൊച്ചിരാജാവായ ഹൈബി ഈഡന്‍; അറിയാം ഈ യുവനേതാവിനെക്കുറിച്ച്

എറണാകുളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാണ് ഹൈബി ഈഡന്‍ ലോക്സഭയിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ അങ്കത്തില്‍ തന്നെ സീറ്റുറപ്പിച്ച ഹൈബിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം.

Video Top Stories