മനുഷ്യനെ വഹിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ ബഹിരാകാശ പേടകത്തില്‍ സ്ത്രീയുണ്ടാകും

undefined
Jan 10, 2019, 12:32 PM IST

മനുഷ്യനെ വഹിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ ബഹിരാകാശ പേടകം 2021ല്‍ വിക്ഷേപിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്

Video Top Stories