6 മിസ്ഡ് കോളുകള്‍ മുംബൈ വ്യവസായിക്ക് വരുത്തി വച്ച നഷ്ടം 1.86 കോടി രൂപ

ആറ് മിസ്ഡ് കോളുകള്‍ക്ക് ശേഷം വ്യവസായിയുടെ ഫോണ്‍ പ്രവര്‍ത്തന രഹിതമാവുകയായിരുന്നു

Video Top Stories