സാഡിസ്റ്റാണോ,സിനിമയില്‍ തുടരുമോ?മറുപടിയുമായി ഐശ്വര്യലക്ഷമി ഒപ്പം ആസിഫ് അലിയും

തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കിയ ഐശ്വര്യക്കൊപ്പം പുതിയ ചിത്രത്തില്‍ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കുയാണെന്ന് ആസിഫ് അലി


 

Video Top Stories