ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് 'പ്രൗഡ് ടു ബി ആന്‍ ഇന്ത്യന്‍ 2019': ഒ എം ആര്‍ പരീക്ഷയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് 'പ്രൗഡ് ടു ബി ആന്‍ ഇന്ത്യന്‍ 2019' പരിപാടിക്കുള്ള ഒ എം ആര്‍ പരീക്ഷയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരീക്ഷ ഡയറക്ടര്‍ ഡോ.രാജന്‍ സംസാരിക്കുന്നു.
 

Video Top Stories