ജ്യോതി തെളിയിക്കാൻ തുഷാറെത്തിയില്ല


അയ്യപ്പ ജ്യോതിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്ന് ബിഡിജെഎസ് നേതാക്കൾ. തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തില്ല.ക്ഷണിക്കാത്തതാണ് കാരണമെന്ന് തുഷാർ
 

Video Top Stories