തൃശൂരിൽ ബിജെപി-എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുമുട്ടി; മൂന്ന് ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്ക് കുത്തേറ്റു

ഹർത്താലിനിടയിൽ തൃശൂരിൽ ബിജെപി-എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ മൂന്ന് ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്ക് കുത്തേറ്റു. 
 

Video Top Stories