2018 ല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ പിന്‍വലിച്ച കാറുകള്‍ ഇവയാണ്

2018 ൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിന്ന് തിരികെ വിളിച്ച നിരവധി കാറുകൾ ഉണ്ട്. ഇതാ അവയിൽ ചിലത്. 

Video Top Stories