ടൊവിനോ സംവിധായകനാകുമോ?

സിനിമാ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും,എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പേര് എന്ന സിനിമയിലെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും നടി ഊർവ്വശിയും,ടൊവിനോ തോമസും സംസാരിക്കുന്നു 

Video Top Stories