ചൈന പറയുന്നു,ഇത് ബോംബുകളുടെ 'അമ്മ'

അത്യുഗ്രൻ സ്ഫോടകശേഷിയുള്ള ബോംബുമായി ചൈന. അമേരിക്കയുടെ ബോംബിനുള്ള മറുപടിയാണ് ചൈനയുടെ പുതിയ ബോംബ്.
 

Video Top Stories