ഇനി ചുമ മാറാൻ കഫ് സിറപ്പുകൾ വേണ്ട!

ചോക്കലേറ്റ് പ്രേമികൾക്കിതാ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. ചുമക്ക് കഫ് സിറപ്പിനേക്കാൾ മികച്ചത് ചോക്കലേറ്റ് ആണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ. 
 

Video Top Stories