ബുദ്ധിയുള്ളവരും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും യുവതീ പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിക്കും; കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം

കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നിലപാടിനോട് വിയോജിച്ച് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം രംഗത്തെത്തി


 

Video Top Stories