സാമ്പത്തിക സംവരണം: കേരളത്തിലെ 30 ശതമാനം ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണകരമാകും

ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഹിന്ദു സമുദായത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് സംവരണ ബില്‍ പാസാക്കിയതെങ്കിലും കേരളത്തിലെ മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണം ചെയ്‌തേക്കും

Video Top Stories