ആലപ്പാട് അമ്പലം പണിതും ചിലര്‍ ഖനനം ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു; ഇ പി ജയരാജന്‍

ആലപ്പാട്ടെ കരിമണല്‍ ഖനനത്തെ അനുകൂലിച്ചും സമരക്കാരെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞും വ്യവസായമന്ത്രി ഇപി ജയരാജന്‍ നിയമസഭയില്‍
 

Video Top Stories