വാട്ട്‌സ്ആപ്പില്‍ സ്റ്റിക്കര്‍ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ?

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇനി മുതല്‍ സ്വന്തമായി സ്റ്റിക്കര്‍ പാക്കുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാം.എങ്ങനെ ?

Video Top Stories