'മൊഗുൽ' സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ആമിർ ഖാനോ?

ഗുൽഷൻ കുമാറിന്റെ ജീവിതം പ്രമേയമാക്കി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ആമിർ ഖാനോ? ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെയും ആമിർ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് വാർത്തകൾ. 

Video Top Stories