ഹർത്താലിനിടയിൽ മിഠായിത്തെരുവിലും അതിക്രമങ്ങൾ

ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളും ബോർഡുകളും ചവിട്ടി തെറിപ്പിക്കുന്നത്‌ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. 
 

Video Top Stories