ഇത് ജാതി മതിലല്ല, വനിതാമതിലിന്റെ രാഷ്ട്രീയം വ്യക്തമാക്കി സി കെ ജാനു

ഇടതു രാഷ്ട്രീയത്തിനൊപ്പമാണ് എന്നതിന് തെളിവാണ് വനിതാ മതിലിലെ പങ്കാളിത്തമെന്ന് സി.കെ ജാനു

Video Top Stories