നഗരസഭാ വാര്‍ഡിനും ബ്രാന്‍ഡ് അംബാസിഡര്‍;അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട സംഗതി ശരിയാണ്

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ കുന്നുകുഴി വാര്‍ഡിന്റെ ബ്രാന്‍ഡ് അംബാസിഡറായി ജാസി ഗിഫ്റ്റിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Video Top Stories