മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിന് റെക്കോര്‍ഡ്

മഹാരാഷ്ട്രാ രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം അഞ്ചു വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കു രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഫഡ്‌നാവിസ്

Video Top Stories