ലൈംഗികചൂഷണ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി മായ

me too
Nov 1, 2018, 5:30 PM IST

അനന്യയ്ക്ക് പല രീതിയിലും സഹായങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കൊച്ചു കുട്ടിയെപ്പോലെ സംരക്ഷിച്ചെന്നുമാണ് മായയുടെ മറുപടി

Video Top Stories