നാടിന്റെ പുരോഗതിക്കായി സംഘപരിവാര്‍ എന്ത് സംഭാവനയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ;മന്ത്രി ഇപി ജയരാജന്‍

കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലും പുരോഗതിയിലും ഒരു പങ്കും വഹിച്ച പ്രസ്ഥാനമല്ല സംഘപരിവാർ എന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ.

Video Top Stories