സ്ത്രീ സമത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ എല്ലാത്തിലും തുല്യതയല്ല; ലീഗ് നേതാവ് നൂര്‍ബിന റഷീദ്

ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാം;
വനിതാ ലീഗിന്റെ അഖിലേന്ത്യ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പറയുന്നു

Video Top Stories