ശുദ്ധികലശം നടത്തിയ തന്ത്രിക്കെതിരെ കോടതി അലക്ഷ്യം വേണം;ഹര്‍ജിക്കാര്‍ കോടതിയില്‍

യുവതീ പ്രവേശനത്തിന് ശുദ്ധികലശം നടത്തിയ ശബരിമല തന്ത്രിക്കെതിരെ കോടതി അലക്ഷ്യം വേണമെന്ന് ആവശ്യമായി ഹര്‍ജിക്കാര്‍

Video Top Stories