ശബരിമലയില്‍ യുവതികള്‍ കയറി എന്നത് വസ്തുതയാണ്;സ്ഥിരീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

സന്നിധാനത്ത് യുവതികള്‍ എത്തിയെങ്കില്‍ അത് തടസങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തകൊണ്ട്; പിണറായി വിജയന്‍ 


 

Video Top Stories